Yürütmekte olduğumuz uzay ürünlerine yönelik AR-GE projeleri ile uzay teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi geliştiriyoruz.

Ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji ve hedeflerini yakından takip ediyor, uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlara yönelik yetenekli mühendislerimiz ile ülkemize katkı sağlamak için çalışıyoruz.